O společnostiSpolečnost pro ochranu motýlů (SOM)
je nevládní nezisková organizace zaměřená na ochranu motýlů a jejich stanovišť, především na území České republiky. Shromažďujeme informace a poznatky týkající se ochrany motýlů a příbuzné problematiky a zprostředkováváme je odborné i laické veřejnosti a institucím. Provádíme expertizy související s ochranou motýlů a jejich prostředí pro státní orgány, nevládní ochranářské organizace, firmy a další. Organizujeme odborná setkání, propagujeme ochranu motýlů a dalšího hmyzu, podílíme se na tvorbě informačních a propagačních materiálů. Účastníme se mezinárodních akcí v oboru výzkumu a ochrany motýlů (např. jako kolektivní člen Slovenské entomologické společnosti též na Slovensku) a řešíme vlastní programy a projekty, týkající se zejména ochranářského managementu a faunistických průzkumů vybraných oblastí. Dosud nejrozsáhlejším projektem, na němž se společnost podílela, bylo mapování výskytu našich denních motýlů, jehož výstupy shrnuje dvoudílná knižní publikace Motýli České republiky: rozšíření a ochrana. Společnost má aktuálně 55 řádných členů, schází se pravidelně dvakrát do roka na členských schůzích, mnozí členové pak častěji během sezóny v rámci řešených projektů a jiných akcí.


Cíle

Sestávají z řady dílčích aktivit a úkolů:

– poznávání motýlí fauny méně i lépe prozkoumaných oblastí v rámci ČR i mimo ni
– návrhů a realizace opatření vedoucích k udržení nebo zlepšení podmínek umožňujících přežití motýlů ve stále tvrději zkoušené krajině
– rozšiřování obecného povědomí i konkrétních poznatků o aspektech a významu ochrany motýlů pro zachování zdravého životního prostředí – formou propagačních materiálů, publikační a přednáškové činnosti aj.

Hlavním spojujícím bodem snažení je změnit nepříznivý trend v ubývání druhové rozmanitosti a početnosti motýlů a hmyzu obecně a přispět k zachování nenahraditelné různorodosti a rovnováhy života kolem nás.


Členové SOM na schůzi 3.3.2012


Členové

ADAM Otomar
BARTAS Rostislav
BEŠTA Lukáš
BEŠTA Miloš
BEZDĚK Milan
BĚLÍN Vladimír
BOSÁK Libor
BREITER David
BUBOVÁ Terezie
CIHLÁŘ Vlastimil
ČERNÝ Karel
ČÍP David
DOKULIL Jaroslav
DUDYCHA Miloš
DUCHEK Karel
DVOŘÁK Ivo
DVOŘÁK Josef
FEIK Vlastislav
FIALA František
FRIC Zdeněk
HAVRÁNEK Oldřich
HEŘMAN Petr
HOLÝ Kamil
HRNČÍŘ Jan
HRŮZOVÁ Lucie
JEŽEK Otakar
KOČIŠEK Ján
KOLÁŘ Ivan
KONEČNÝ Karel
KORYNTA Josef
KREJČÍK Petr
KUDYN Milan
LEHEČKA Emil
LOPRAIS Jindřich
MAJER Jindřich
MAREK Stanislav
MATOUŠ Josef
PAVLÍČKO Alois
PÁLKA Michal
PIPEK Petr
POTOCKÝ Pavel
SKALA Pavel
SKYVA Jan
SOLOVKA Ivan
ŠIMAN Libor
ŠNAJDARA Pavel
ŠTĚPÁNEK Zdeněk
ŠTOREK Vladimír
THOMAS Jiří
TOMEČEK Vojtěch
UŘIČÁŘ Jan
VODRLIND Bohumil
VRABEC Vladimír
WEIDENHOFFER Zdeněk
ŽIŽŇAVSKÝ Luboš


Výbor společnosti

PAVLÍČKO Alois - předseda
PÁLKA Michal - jednatel
HEŘMAN Petr - hospodář
KOČIŠEK Ján - člen výboru
KUDYN Milan - člen výboru
UŘIČÁŘ Jan - člen výboru
VRABEC Vladimír - člen výboru


Kontakt

Společnost pro ochranu motýlů (SOM)
Ing. Alois Pavlíčko, Ph.D.
Solní 127
383 01 Prachatice
e-mail: alois.pavlicko@seznam.cz


Bankovní spojení

Číslo účtu: 2200949818 / 2010 (Fio banka a.s.)
Členské příspěvky: základní 400,- Kč, zvýhodněný (student, důchodce, ...) 200,- Kč